Personel

Abdullah ÜNAL

Şef V.

                                                 

                                       Emrah AYTEN                                                                                                                                                Şeref ÜNYE

                           Evrak Kayıt Birim Sorumlusu                                                                                                                                 Evrak Kayıt Memur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gökmen YURDALAN                                                                                                                                  Fatma ÖZKUL 

                                               Memur                                                                                                                                             Bilgisayar İşletmeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                     Dicle ÖZCAN                                                                                                                                                   Firdevs KUTLU

                            Genel Sekreterlik  Memur                                                                                                                                          Özel Kalem   


Başa Dön